Skip to main content

اینجا برای هر سلیقه ای یک هتل وجود دارد /انواع هتل ها، بخش دوم

Related News

واژگان تخصصی صنعت هتلداری ( بخش یک)

واژگان تخصصی صنعت هتلداری ( بخش یک)

هتل ها به عنوان اماکن بین المللی نیازمند افراد آشنا به زبان انگلیسی و می...

قلب هتل کجاست؟/واژگان تخصصی پذیرش (رسپشن) بخش اول

بخش پذیرش یا رسپشن به این دلیل که اولین کسانی هستند که مهمانان با آنها...