Skip to main content

دوره تخصصی خانه داری در هتل با تضمین استخدام در هتل پنج ستاره

Related News

انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت هتلداری ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری با جامعه هتلداران ایران

این شرکت با ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه بازنگری و اصلاح فرآیندهای عملیاتی، اقدام...

بودجه گردشگری

افزایش ۴۰ درصدی بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت گردشگری

بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت گردشگری افزایش 40 درصدی خواهد داشت.