Skip to main content

واژگان تخصصی صنعت هتلداری ( بخش دوم)

Related News

قلب هتل کجاست؟/واژگان تخصصی پذیرش (رسپشن) بخش اول

بخش پذیرش یا رسپشن به این دلیل که اولین کسانی هستند که مهمانان با آنها...

قایق سواری و کایاک سواری

ایده های جالب هتل ها برای جذب مشتری

در دنیای رقابت میان هتل ها و جذب مهمانان از سراسر جهان برخی هتل ها...