Skip to main content

واژگان تخصصی صنعت هتلداری ( بخش یک)

Related News

ایده های جالب برای هتل

اگر هتل شما منحصربه فرد نیست، بخوانید!

انگیزه مهمان برای اقامت هرچه که باشد، تجربه های تازه می تواند تفاوت بزرگی در...

انواع اتاق ها در هتل

آشنایی با واژگان تخصصی هتلداری / انواع اتاق ها

آشنایی با واژگان تخصصی هتلداری در زبان انگلیسی یکی از ملزومات برای پرسنل تاسیسات گردشگری...