دوره تخصصی آشنایی با اصول آشپزی

admin
(0 review)
3/000/000 ریال
View cart
دوره تخصصی آشنایی با اصول آشپزی

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Duration 16 ساعت
 • Skill level تمامی پروژه ها
 • Language فارسی
 • Students 0
 • Assessments Self
 • معرفی انواع مقیاس ها

  • No items in this section
 • معرفی انواع منو ها

  • No items in this section
 • معرفی انواع صبحانه ها

  • No items in this section
 • معرفی انواع استاک ها

  • No items in this section
 • معرفی انواع سس های مادر (سرد و گرم)

  • No items in this section
 • آشنایی با آماده سازی و طبخ صحیح انواع گوشت ها

  • No items in this section
 • بررسی فرهنگ واژه ها و اصطلات آشپزی دنیا

  • No items in this section

Reviews

Average Rating

0
0 rating

Detailed Rating

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
3/000/000 ریال
View cart