دوره تخصصی الگوهای رفتاری

admin
(0 review)
3/000/000 ریال
View cart
دوره تخصصی الگوهای رفتاری

هدف

آموزش نیروهای متخصص در امور پذیرایی و به کار گیری در کلیه اماکن اقامتی و پذیرایی

گواهینامه

ارائه گواهینامه معتبر و از طرف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مخاطبین

این موسسه در نظر دارد در راستای نیل به اهداف فوق مخاطبین خود را از جوانان مستعد و علاقه مند به این صنعت انتخاب کند که از این زمره میتوان به دانشجویان رشته های گردشگری، زبانهای خارجی و همچنین افراد شاغل در واحدهای اقامتی و پذیرایی اشاره کرد.

اهداف و مهارت ها

 • ضرورت سلام کردن(باید ها و نبایدها)
 • تبیین فاصله های ارتباطی
 • نحوه ایستادن
 • تمرین تبسم
 • بررسی الگوهای رفتاری با توجه به روحیات ملل و فرهنگ های مختلف
 • آداب سلام کردن، دست دادن، پاسخگویی به تلفن
 • بررسی فرهنگ انعام در فرهنگ ها مختلف
 • آداب گرفتن و دادن هدایا در هتل
 • نحوه فراخواندن دیگران در هتل
 • آداب قدردانی
 • آداب پوزش طلبی
 • آداب نوشتن یادداشت یا درخواست اداری
 • آداب معرفی خود به دیگران
 • آداب معرفی دو نفر به یکدیگر
 • استانداردهای ظاهری خانم ها و آقایان در محیط کاری هتل
 • آداب بدرقه و خداحافظی
 • آداب معاشرت صندوقدار فرانت آفیس
 • آموزش زبان بدن

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Duration 16 ساعت
 • Skill level مقدماتی
 • Language فارسی
 • Students 5
 • Assessments Self
 • ضرورت سلام کردن(باید ها و نبایدها)

  • No items in this section
 • تبیین فاصله های ارتباطی

  • No items in this section
 • نحوه ایستادن

  • No items in this section
 • تمرین تبسم

  • No items in this section
 • نحوه صحیح برقراری ارتباطات چشمی

  • No items in this section
 • بررسی الگوهای رفتاری با توجه به روحیات ملل و فرهنگ های مختلف

  • No items in this section
 • آداب سلام کردن، دست دادن، پاسخگویی به تلفن

  • No items in this section
 • بررسی فرهنگ انعام در فرهنگ ها مختلف

  • No items in this section
 • آداب گرفتن و دادن هدایا در هتل

  • No items in this section
 • نحوه فراخواندن دیگران در هتل

  • No items in this section
 • آداب قدردانی

  • No items in this section
 • آداب پوزش طلبی

  • No items in this section
 • آداب نوشتن یادداشت یا درخواست اداری

  • No items in this section
 • آداب معرفی خود به دیگران

  • No items in this section
 • آداب معرفی دو نفر به یکدیگر

  • No items in this section
 • استانداردهای ظاهری خانم ها و آقایان در محیط کاری هتل

  • No items in this section
 • آداب بدرقه و خداحافظی

  • No items in this section
 • آداب معاشرت صندوقدار فرانت آفیس

  • No items in this section
 • آموزش زبان بدن

  • No items in this section

Reviews

Average Rating

0
0 rating

Detailed Rating

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
3/000/000 ریال
View cart