Skip to main content

افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها

Related News

بودجه گردشگری

افزایش ۴۰ درصدی بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت گردشگری

بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت گردشگری افزایش 40 درصدی خواهد داشت.

تسهیلات سفر و هتل

امکان قانونی گرفتن تسهیلات برای سفر فراهم شد

وضعیت مالی مردم به گونه‌ای است که شاید سفر در اولویت هزینه کرد آنها نباشد

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *