Skip to main content

دوره تخصصی خانه داری در هتل، آموزش و استخدام

Related News

دوره تخصصی میزبانی و تشریفات، آموزش و استخدام

دوره آموزشی فرایندی هست که هدف نهایی آن ایجاد تغییرات لازم در شیوه عملکرد پرسنل...

انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت هتلداری ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری با جامعه هتلداران ایران

این شرکت با ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه بازنگری و اصلاح فرآیندهای عملیاتی، اقدام...