Skip to main content

دوره تخصصی خانه داری در هتل، آموزش و استخدام

Related News

افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها

افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری افزود ؛ یکی از جنبه‌های حمایتی که مورد پیش‌بینی...

دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

0 تا 100 هتلداری را بیاموزید و مشغول به کار شوید:دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

این دوره با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای مدیریت انواع تاسیسات گردشگری طراحی شده...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *