Skip to main content

امکان قانونی گرفتن تسهیلات برای سفر فراهم شد

Related News

خانه داری

دوره تخصصی خانه داری در هتل، آموزش و استخدام

شرکت بانیان این دوره را به عزیزانی که قصد فعالیت و استخدام در زمینه هتلداری...

انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت هتلداری ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری با جامعه هتلداران ایران

این شرکت با ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه بازنگری و اصلاح فرآیندهای عملیاتی، اقدام...