Skip to main content

دوره تخصصی پذیرش مهمان در هتل، رسپشن

Related News

خانه داری

دوره تخصصی خانه داری در هتل، آموزش و استخدام

شرکت بانیان این دوره را به عزیزانی که قصد فعالیت و استخدام در زمینه هتلداری...

تسهیلات سفر و هتل

امکان قانونی گرفتن تسهیلات برای سفر فراهم شد

وضعیت مالی مردم به گونه‌ای است که شاید سفر در اولویت هزینه کرد آنها نباشد