Skip to main content

معرفی دوره تخصصی گردشگری پایدار

معرفی دوره تخصصی گردشگری پایدار

گردشگری پایدار یک مفهوم جدید، ولی بسیار مهم در صنعت گردشگری است که با اتکا بر مفهوم توسعه‌ی پایدار، می‌خواهد صنعت گردشگری در عین سوددهی اقتصادی، کم‌ترین تاثیر را بر جامعه میزبان و محیط زیست را داشته باشد.گردشگری همواره اثرات مثبت و منفی را بر محیط‌زیست و جوامع مقصد می‌گذارد. بنابراین توسعه گردشگری، بدون مدیریت اثرات آن، می‌تواند باعث آسیب به محیط‌زیست، فرهنگ و جامعه میزبان باشد. توسعه گردشگری پایدار، با مدیریت اثرات گردشگری بر محیط‌زیست، اقتصاد و جامعه مقصد، منابع مقصد را حفظ نموده و باعث ارتقای آن‌ها نیز می‌شود.
در همین راستا شرکت بانیان گردشگری پارسه با استفاده از معتبرترین اساتید دانشگاهی این حوزه و مدیران با تجربه، همایش های یک روزه مدیریت گردشگری پایدار را که از الزامات دنیای امروز برای حداکثرسازی استفاده بهینه از منابع گردشگری و منافع ملی و حداقل سازی آسیبهای آن می باشد را طراحی نموده است. این دوره با بهره گیری از دانش روز و با هدف آشنا سازی مدیران و منابع انسانی با رویکرد خدمات سبز و ارتقا و بهبود سطح عملکرد آنها در بازاریابی صنعت گردشگری، تهیه و تدوین شده است.

شرکت در این همایش یک روزه برای کلیه افراد تصمیم گیرنده و یا خدمات دهنده در صنعت گردشگری و هتلداری و افرادی که به نحوی با این صنعت مرتبط می باشند مانند پیمانکاران، فروشندگان صنایع دستی، رانندگان و یا عموم مردم جامعه مقصد و البته گردشگران داخلی و خارجی، بسیار مفید بوده و می تواند در تغییر نگرش و ایجاد انگیزه، افزایش تاثیرگذاری، کمک به ارتقا و رشد فرهنگ و همچنین حفظ منابع طبیعی تاثیرگذار باشد. فراگیران می توانند در هر یک گروه های زیر فعالیت داشته باشند:
. مدیران و کارکنان اورگانهای دولتی مرتبط
. جامعه های تخصصی و گروهای تاثیرگذار
. مدیران و کارکنان صنایع هتلداری، پذیرایی و خدماتی
. مدیران و کارکنان آژانسهای مسافرتی و راهنمایان تور
. مدیران و پرسنل شاغل در سایت ها و جاذبه های گردشگری
. کلیه افراد شاغل یا وابسته به صنعت گردشگری و حمل و نقل
. گردشگران و اهالی جامعه میزبان

اصول گردشگری پایدار
ذینفعان گردشگری پایدار
گردشگری مسئولانه
منابع انسانی و توانمند سازی
آشنایی با آیین و فرهنگها
زنجیره تامین و ارزش
اصول طراحی پایدار
در تاسیسات گردشگری
خدمت رسانی سبز

هزینه دوره

3500000 ریال