Skip to main content

دوره تخصصی میزبانی و تشریفات، آموزش و استخدام

Related News

دوره تخصصی خانه داری در هتل با تضمین استخدام در هتل پنج ستاره

دوره تخصصی خانه داری در هتل با تضمین استخدام در هتل پنج ستاره

شرکت هتلداری بانیان گردشگری پارسه برای دانشپذیران علاقه مند به کار در هتل دوره تخصصی...

بودجه گردشگری

افزایش ۴۰ درصدی بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت گردشگری

بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت گردشگری افزایش 40 درصدی خواهد داشت.