Skip to main content

دوره تخصصی میزبانی و تشریفات، آموزش و استخدام

Related News

دوره تخصصی پذیرش مهمان در هتل

دوره تخصصی پذیرش مهمان در هتل، رسپشن

شرکت هتلداری بانیان برگزار این دوره را برگزار می کند

افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها

افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری افزود ؛ یکی از جنبه‌های حمایتی که مورد پیش‌بینی...