Skip to main content

قلب هتل کجاست؟/واژگان تخصصی پذیرش (رسپشن) بخش اول

Related News

آریا آمازون در ایکیتوس-پرو-

اقامت روی آب، هتـــل های شناور

برای مسافرانی که دریا را بیشتر از شن و ماسه دوست دارند، هتل های شناور...

واژگان تخصصی خانه داری

خانه‌داری یک بخش اجرایی در هتل است و نقشی اساسی در میان دپارتمان‌های مختلف دارد...