Skip to main content

Banian Tourism Company : We work for the betterment

Related News

شرکت هتلداری و استانداردسازی بانیان

در صنعت هتلداری قدم به قدم همراه شما هستیم

شرکت بانیان گردشگری پارسه از سال ۱۳۷۴ در زمینه های مشاوره، طراحی و ساخت، آموزش،...

روز جهانی گردشگری

از تفکری دوباره برای گردشگری تا جانی تازه برای ادامه

روز جهانی گردشگری از سال ۱۹۸۰ هر سال در ۲۷ سپتامبر( (۵ مهرماه) برگزار و...