Skip to main content

انعقاد تفاهم نامه همکاری با جامعه هتلداران ایران

Related News

بودجه گردشگری

افزایش ۴۰ درصدی بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت گردشگری

بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت گردشگری افزایش 40 درصدی خواهد داشت.

افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها

افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری افزود ؛ یکی از جنبه‌های حمایتی که مورد پیش‌بینی...