Skip to main content

انعقاد تفاهم نامه همکاری با جامعه هتلداران ایران

Related News

تسهیلات سفر و هتل

امکان قانونی گرفتن تسهیلات برای سفر فراهم شد

وضعیت مالی مردم به گونه‌ای است که شاید سفر در اولویت هزینه کرد آنها نباشد

افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها

افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری افزود ؛ یکی از جنبه‌های حمایتی که مورد پیش‌بینی...