Skip to main content

دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری (دوره جامع هتلداری)

Related News

افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها

افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری افزود ؛ یکی از جنبه‌های حمایتی که مورد پیش‌بینی...

خانه داری

دوره تخصصی خانه داری در هتل، آموزش و استخدام

شرکت بانیان این دوره را به عزیزانی که قصد فعالیت و استخدام در زمینه هتلداری...